ORGANIZACJA GMINY I URZĘDU


Urząd Miasta i Gminy

Budynek Urzędu Miasta i Gminy

Urząd Miasta i Gminy Strzelin podobnie jak wszystkie instytucje publiczne w dobie pandemii zmienił zasady funkcjonowania:

  • W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w okresie od 20 marca 2020 r. do 21 kwietnia 2020 r. Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie pracował w trybie wewnętrznym, w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów - wyjątek stanowiły zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom w zakresie: rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych.

  • W okresie od 22 kwietnia 2020 r. do 6 lipca 2020 r. Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie stopniowo rozszerzał zakres spraw, które można było bezpośrednio załatwić w Urzędzie, a w dniu 7 lipca 2020 r. został ponownie otwarty na bezpośrednią obsługę interesantów, przy zachowaniu wprowadzonych w Urzędzie środków bezpieczeństwa.

  • W okresie od 23 marca 2020 r. do 8 września 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie korespondencję wpływającą do Punktu kancelaryjnego poddawano obowiązkowej jednodniowej kwarantannie i rejestrowano w kolejnym dniu roboczym.

  • W okresie od 22 października 2020 r. do 30 listopada 2020 r. - w związku z falą zachorowań wśród pracowników – w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie ponownie wprowadzono ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów ograniczając się do spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych i ochrony środowiska.

  • W związku ze stanem epidemii ogłoszonym na terenie kraju pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie mieli możliwość wykonywania swoich obowiązków służbowych w sposób zdalny.

  • Podczas ogłoszonej I fali związanej z epidemią wirusa SARS-CoV-2019 w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie w przyjętym okresie marzec-maj z możliwości wykonywania pracy w formie zdalnej skorzystało ogółem 62 pracowników. Podczas II, jesienno-zimowej fali z możliwości wykonywania pracy w formie zdalnej skorzystało 54 pracowników. Praca zdalna polegała na pracy rotacyjnej - wymienianiu się ze współpracownikami tak, aby zminimalizować ryzyko zarażenia wirusem.