Wpływ na budżet Gminy


wydatki bieżące poniesione na
przeciwdziałanie covid-19 w 2020 r.

533 984Dochody49 719 737

Suma dochodów podatkowych planowanych przed wystąpieniem
COVID-19 (plan 31.03.2020 r.)

-1 185 123

Zmiana dochodów podatkowych w trakcie COVID-19

48 534 614

Suma dochodów podatkowych wykonanych po uwzględnieniu skutków COVID-19 (wykonanie na 31.12.2020 r.)


Dochody podatkowe wg wybranych paragrafów budżetu w 2020 r.Wydatki68 945 113

Suma wybranych wydatków bieżących planowanych przed wystąpieniem
COVID-19 (plan 31.03.2020 r.)

-3 602 532

Zmiana wybranych wydatków bieżących w trakcie COVID-19

65 342 581

Suma wybranych wydatków bieżących w trakcie COVID-19 (wykonanie na 31.12.2020 r.)


wydatki bieżące wg wybranych działów budżetu w 2020 r.Wynik budżetu2 417 409

Suma skutków finansowych po stronie dochodów i wydatków budżetowych w związku z wystąpieniem COVID-19

1 983 710

Wartość dotacji uzyskanych z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych (bon samorządowy)

4 401 119

Suma skutków finansowych COVID-19 w 2020 r.


suma skutków finansowych covid-19 w 2020 r. per capita