EDUKACJA


BUDŻET OŚWIATOWYPokrycie bieżących wydatków oświatowych

subwencją oświatową:

55,49%

+2,40 p.p.

do roku 201918 921,84

Bieżące wydatki oświatowe

na ucznia

10 499,18

Subwencja oświatowa
na ucznia

8 422,66

Dopłata za środków własnych

na 1 uczniaBudżet oświatowy Gminy strzelin w 2020 r.Łączne wydatki poniesione na oświatę

i wychowanie w 2020 r.

34 265 436

+3,13%

do roku 2019