DOTACJE DLA PRZEDSZKOLI I ŻŁOBKÓW NIEPUBLICZNYCH


Wartość DOTACJI DLA PRZEDSZKOLI I ŻŁOBKÓW NIEPUBLICZNYCH W 2020 R.:

6 587 961Kwota dotacji przekazanej w roku 2020 dla niepublicznych placówek przedszkolnych wyniosła łącznie 5.630.411,10. W Gminie Strzelin w 2020 r. funkcjonowało 9 przedszkoli niepublicznych oraz w ramach innych form wychowania przedszkolnego – 1 niepubliczny punkt przedszkolny. Kwota dotacji przekazanej w roku 2020 dla niepublicznych żłobków wyniosła łącznie 957.550,00 zł.


Dotacje dla niepublicznych przedszkoli I PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH

Dotacje dla żłobków niepublicznych