EGZAMIN ÓSMOKLASISTY I SUKCESY UCZNIÓW


W związku z pandemią COVID-19, egzamin ósmoklasisty odbył się w późniejszym niż zwykle terminie 16-18 czerwca. Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej dotyczącymi zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i nauczycieli, podczas organizowanego egzaminu ósmoklasisty obowiązywały szczególne zasady oraz podjęto dodatkowe środki bezpieczeństwa osobistego. Obejmowały one m.in. zakaz uczestniczenia w organizowanym egzaminie osób z objawami chorobowymi wskazującymi na chorobę zakaźną, obowiązek zakrywania ust i nosa, a także zachowywanie min. 1,5 m odstępu między uczestnikami. Wyniki strzelińskich ósmoklasistów wpisały się w przeciętne wyniki egzaminów uzyskane zarówno w powiecie strzelińskim, jak i województwie dolnośląskim.


wynik egzaminu ósmoklasisty w 2020 r.

Uczniowie szkół podstawowych rozwijali przy pomocy nauczycieli swoje zainteresowania w wielu dziedzinach, śmiało podejmując rywalizację na różnego rodzaju konkursach oraz przeglądach. Szkoły prowadzone przez Gminę Strzelin były również organizatorami imprez kulturalnych o zasięgu miejskim i ponadmiejskim. Ważnym elementem w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół był sport dzieci i młodzieży. Jak co roku uczniowie uzyskiwali znaczące osiągnięcia w rywalizacji sportowej oraz konkursach turystycznych i krajoznawczych.

Konkursy i sukcesy szkolne w 2020 r.