MIESZKAŃCY


Liczba mieszkańców na koniec 2020 roku

21 101

-0,86%

do roku 2019646

Zameldowania na

pobyt stały

150

Wymeldowania

pobytu stałego

178

Liczba

urodzeń

293

Liczba

zgonówW 2020 roku liczba ludności w Gminie Strzelin zmalała o 0,86% w stosunku do roku poprzedniego. Spadek jest spowodowany przewagą liczby zgonów nad liczbą urodzeń. Pozytywnym zjawiskiem jest znacząca przewaga osób meldujących się na pobyt stały nad osobami dokonującymi wymeldowania pobytu stałego. Dane te mogą świadczyć o atrakcyjności Gminy Strzelin pod względem miejsca do zamieszkania.Struktura demograficzna i zmiany ostatnich latZameldowani mieszkańcy Gminy Strzelin