Czyste podwórko, Bezpieczne podwórko, Dotacje dla ROD


Czyste podwórkoNa podstawie uchwały nr VII/78/19 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzelin na budowę wiat śmietnikowych w ramach zadania pn. ”Czyste podwórko”, udzielono 7 dotacji o łącznej wartości 35.000 zł.


Udzielenie dotacji ma na celu ochronę środowiska naturalnego i wprowadzenie przyjaznych dla środowiska rozwiązań, co pozwoli aby miejsca przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych wraz z ich bezpośrednim otoczeniem wyglądały estetycznie i spełniały wymagania wynikające z przepisów prawa.


W celu wykonania wiat śmietnikowych, wsparcie finansowe otrzymały:

 1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. E. Kwiatkowskiego 2,4,6, 57-100 Strzelin

 2. Wspólnota Mieszkaniowa NASZ DOM ul. św. Jana 28, 57-100 Strzelin

 3. Wspólnota Mieszkaniowa APOLLO ul. Rybna 1b, 57-100 Strzelin

 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Strzelinie, ul. Kościuszki 10 57-100 Strzelin (dla budynków przy ul. Kościelnej 1, ul. Kościelnej 5, Rynek 1-15)

 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Strzelinie, ul. Kościuszki 10 57-100 Strzelin (dla budynków przy ul. Staszica 17-23, ul. Staszica 15)

 6. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Strzelinie, ul. Kościuszki 10 57-100 Strzelin (dla budynków przy ul. Floriana 3, ul. Floriana 5, Rynek 2-6)

 7. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Strzelinie, ul. Kościuszki 10 57-100 Strzelin (dla budynków przy ul. Św. M. Archanioła 1-3-5, ul. Kościelna 3, Rynek 17-23).Bezpieczne podwórkoNa podstawie uchwały Nr XLIV/595/18 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na zakup i montaż zestawu monitoringu zewnętrznego na lub przy budynkach wielorodzinnych w ramach zadania pn. ”Bezpieczne podwórko”, udzielono 1 dotacji w wysokości 1.093,50 zł - Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Ząbkowickiej 52-54 w Strzelinie.


Udzielenie dotacji ma na celu wsparcie działań właścicieli nieruchomości wielorodzinnych dla zapewnienia ochrony substancji mieszkaniowej i użytkowej oraz przyległego terenu, a także zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w bezpośrednim otoczeniu tych nieruchomości.
Dotacje dla Rodzinnych Ogrodów DziałkowychNa podstawie uchwały Nr XXVII/364/16 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzelin na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, udzielono 5 dotacji o łącznej wartości 25.000 zł.


Udzielenie dotacji ma na celu wsparcie działkowców w realizacji niezbędnych zadań umożliwiających bezpieczne i komfortowe korzystanie z ogródków działkowych położonych na terenie miasta Strzelin.


Wsparcie finansowe otrzymały Rodzinne Ogrody Działkowe „Kolejarz”, „Wyzwolenie”, „Przyszłość”, „Wspólnota” oraz „Tulipan”. Środki zostały wydatkowane na zadania:

 • wymiana starej, skorodowanej i nieszczelnej wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ROD „Kolejarz” przy ul. Borowskiej w Strzelinie

 • przeprowadzenie remontu pomp wodnych na terenie ROD „Przyszłość” przy ul. Polnej i ul. Skawińskiej w Strzelinie

 • przeprowadzenie remontu pomieszczenia magazynowego, wykonania posadzki betonowej oraz chodnika z płyt betonowych na podsypce piaskowej na terenie ROD „Przyszłość” przy ul. Polnej w Strzelinie

 • przeprowadzenie remontu i rozbudowy altany ogrodowej w celu dostosowania jej na potrzeby służbowe wszystkich działkowców ogrodu oraz Zarządu na terenie ROD „Tulipan” przy ul. Ząbkowickiej w Strzelinie

 • wymiana dwóch bram wjazdowych na terenie ROD „Wspólnota” - przy ul. Oławskiej oraz ul. Krzepickiej w Strzelinie.