FUNDUSZ SOŁECKI i osiedlowy


FUNDUSZ SOŁECKIŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ
funduszU sołeckiEGO w 2020 r.:

653 547

-3,53%

do roku 2019

Wydatki zrealizowane w ramach
funduszu sołeckiego w 2020 r.:

568 707

-9,54%

do roku 2019


Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, rok 2020 przyniósł ograniczone możliwości jeżeli chodzi o realizację funduszu sołeckiego. Część zaplanowanych przedsięwzięć nie mogła zostać zrealizowana ze względu na obowiązujące obostrzenia, przez co środki zostały przesunięte w sposób umożliwiający wykorzystanie ich w innej formie. Dzięki temu świetlice zostały wyposażone np. w różnorodny sprzęt, który będzie wykorzystywany przez mieszkańców Gminy podczas przyszłych spotkań, zajęć i warsztatów. Mimo wielu przeciwności spowodowanych pandemią COVID-19, fundusz sołecki w Gminie Strzelin udało się zrealizować na poziomie 87,02%.

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 R.

przeznaczenie funduszu sołeckiego W 2020 R.


Sołectwo BIAŁY KOŚCIÓŁ

Z funduszu sołeckiego współfinansowano zakup sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 2.000,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Nowolesiu”. Wyposażono świetlicę wiejską w: piec konwekcyjny elektryczny 1-komorowy wraz podstawą oraz pojemnikami, szafę gospodarczą metalową oraz stół ze stali nierdzewnej z dwoma komorami i ociekaczem z lewej strony (zlewozmywak wolnostojący), o łącznej wartości 10.744,60 zł. Sfinansowano koszty rocznego utrzymania domeny bialykosciol.pl dla oficjalnego serwisu internetowego miejscowości Biały Kościół, w wysokości 147,60 zł.

Zakupiono dwie tablice z planem sołectwa Biały Kościół o wymiarach 200x150 cm za kwotę 2.349,98 zł.

W ramach wsparcia bieżącej działalności LKS Starter Orzeł Biały Kościół zakupiono części eksploatacyjne i paliwo do kosiarki spalinowej o łącznej wartości 914,37 zł oraz odzież sportową (stroje i dresy) o łącznej wartości 3.990,00 zł (zadanie realizowane wspólnie z Sołectwem Gęsiniec). Zakupiono również olej, żyłkę oraz głowicę tnącą do kosy spalinowej Stihl FS 310 będącej na wyposażeniu sołectwa, o łącznej wartości 165,50 zł.


W ramach działań o charakterze kulturalno-rozrywkowym i sportowym poniesiono wydatki w wysokości 742,46 zł – zorganizowano spotkanie mieszkańców z okazji Dnia Kobiet w dniu 07.03.2020 r. Wsparto również działalność Koła Gospodyń Wiejskich oraz seniorów z terenu wsi Biały Kościół – na organizację warsztatów komputerowych oraz zakup krzewów oraz grysu wykorzystanych przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Białym Kościele do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Białym Kościele (przy wejściu do pomieszczenia użytkowanego przez KGW w świetlicy wiejskiej) oraz warsztatów dla seniorów wydatkowano łącznie 2.248,19 zł.

Sfinansowano również remont fragmentu ul. Słonecznej w Białym Kościele w kwocie 2.757,00 zł.


Sołectwo Biedrzychów

Wykonano prace remontowe w świetlicy wiejskiej o wartości 11.295,00 zł oraz wyposażono świetlicę w: kuchenkę gazowo-elektryczną FINLUX FC993WGI, wieszaki na ubrania, szafkę na buty, lustro oraz elementy zastawy stołowej. Zakupiono również do świetlicy wiejskiej ceraty oraz materiał, z którego członkinie Koła Gospodyń Wiejskich uszyły 16 obrusów na stoły. Łącznie na doposażenie świetlicy wydatkowano 4.565,26 zł. W ramach działań mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców i rozwój kultury, zorganizowano w dniu 11.01.2020 r. w świetlicy wiejskiej spotkanie opłatkowe mieszkańców wsi, na które poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1.991,10 zł.


Sołectwo Bierzyn

Wykonano prace remontowe w świetlicy wiejskiej - malowanie ścian i sufitu, podłogi oraz demontaż instalacji C.O. o wartości 7.743,00 zł oraz zakupiono 4 dodatkowe stoły składane do świetlicy o wartości 1.771,20 zł. Zakupiono i zamontowano betonowy stół do ping ponga na terenie placu zabaw za kwotę 3.600,00 zł, siatkę do siatkówki o wartości 280,00 zł oraz gablotę informacyjną o wartości 1.800,00 zł. Na zadanie pn.: „Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa” wydatkowano kwotę 400,00 zł, w ramach której zorganizowano w dniu 08.03.2020 r. spotkanie z okazji Dnia Kobiet w świetlicy wiejskiej. Ponadto wydatkowano kwotę 70,50 zł na zakup części eksploatacyjnych do kosy spalinowej będącej na wyposażeniu sołectwa tj. oleju oraz żyłki oraz zakupiono sadzonki kwiatów, które zostały nasadzone na terenie przy świetlicy wiejskiej, o wartości 200,00 zł. Z funduszu sołeckiego sfinansowano również częściowe koszty związane z koszeniem boiska sportowego w sołectwie w kwocie 800,00 zł.


Sołectwo brożec

W ramach zadania pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Brożcu”, realizowanego wspólnie z innymi sołectwami, zakupiono szafki ubraniowe do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brożcu – sołectwo na ten cel wydatkowało kwotę 5.000,00 zł, oraz 4 komplety ubrań pożarniczych specjalnych FHR PSP (komplety 3 częściowe - kurtka lekka, kurtka ciężka i spodnie) oraz dwa polary strażackie o łącznej wartości 12.515,00 zł. Z funduszu sołeckiego sfinansowano również część kosztów związanych z koszeniem boiska sportowego w miejscowości Brożec w wysokości 3.000,00 zł oraz zakupiono stroje sportowe oraz gumy do ćwiczeń o łącznej wartości 1.978,99 zł, które przekazano Ludowemu Klubowi Sportowemu w Brożcu.


Sołectwo CHOCIWEL

Z funduszu sołeckiego sfinansowano część kosztów związanych z budową oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Chociwel w wysokości 8.102,99 zł. Zakupiono i zamontowano rolety zewnętrzne w części otwartej wiaty rekreacyjnej za kwotę 5.750,89 zł. W ramach zadania pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Brożcu”, realizowanego wspólnie z innymi sołectwami, zakupiono szafki ubraniowe do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brożcu – sołectwo na ten cel wydatkowało kwotę 1.000,00 zł. Zakupiono sprzęt sportowy tj. zestaw sprawnościowo-szybkościowy (na trawę) oraz rebonder 0,9 x 0,9 m, o łącznej wartości 999,01 zł, który przekazano Ludowemu Klubowi Sportowemu Zryw Chociwel. Na utrzymanie placu zabaw wydatkowano 400,00 zł. Na zakup paliwa do koszenia boiska sportowego wydatkowano 292,85 zł. Zakupiono również nożyce akumulatorowe do żywopłotu STIHL HSA 56 w zestawie z dwoma akumulatorami i ładowarka oraz osłonę twarzy/słuchu o łącznej wartości 1.345,50 zł, które będą wykorzystywane do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa.


Sołectwo CZĘSZYCE

Wykonano remont drogi dojazdowej do placu zabaw w Czeszycach, zlokalizowanej na działce nr 25/5 AM-1 – w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano na ten cel 10.500,00 zł. Sfinansowano część kosztów związanych z koszeniem boiska sportowego w kwocie 500,00 zł. Na cele kulturalne i rozrywkowe wykorzystano kwotę 294,76 zł – zorganizowano w dniu 08.03.2020 r. spotkanie mieszkańców z okazji Dnia Kobiet w świetlicy kontenerowej.


Sołectwo DANKOWICE

Z funduszu sołeckiego współfinansowano zakup sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 1.000,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Nowolesiu”. Sfinansowano również część kosztów związanych z budową oświetlenie na działce nr 45 AM1 - droga na cmentarz w miejscowości Dankowice - w kwocie 10.000,00 zł.


Sołectwo DĘBNIKI

Z funduszu sołeckiego współfinansowano zakup sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 1.800,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Nowolesiu”. Zorganizowano spotkanie mieszkańców w świetlicy wiejskiej w ramach uroczystości otwarcia nowo przebudowanej drogi w miejscowości Dębniki - na zakup artykułów spożywczych, wykorzystanych do przygotowania poczęstunku podczas w/w spotkania, wydatkowano łącznie 558,95 zł. Wykoszono rów w pasie drogi gminnej nr 120020D (dz. nr 549 obręb Dębniki) na odcinku 400 mb za kwotę 2.000,00 zł oraz sfinansowano część kosztów związanych z koszeniem gminnych terenów zielonych w sołectwie w kwocie 1.200,00 zł. Z funduszu sołeckiego wykonano również prace remontowe w świetlicy wiejskiej tj. malowanie ścian i sufitów, wymianę parapetów wewnętrznych i wymianę oświetlenia na zewnątrz świetlicy, za łączną kwotę 4.860,32 zł. Zakupiono także dodatkowe 2 stoły i 8 krzeseł do świetlicy wiejskiej oraz 12 białych obrusów plamoodpornych o wym. 110x160 cm. Na zakup dodatkowego wyposażenia świetlicy wydatkowano łącznie 1.629,00 zł.


Sołectwo DOBROGOSZCZ

W ramach środków z funduszu sołeckiego wykonano kolejny – IV etap remontu chodnika przy drodze gminnej w sołectwie. Na ten cel wydatkowano kwotę 4.000,00 zł. Na boisku sportowym wykonano piłkochwyt za bramką do piłki nożnej o wys. 5m na odcinku 30 mb oraz zakupiono komplet siatek na bramki do piłki nożnej, za łączną kwotę 4.395,20 zł. Z funduszu sołeckiego zakupiono również materiały eksploatacyjne do sprzętu do utrzymania zieleni będącego na wyposażeniu sołectwa (olej, świece, żyłka, głowica, filtr powietrza) za kwotę 314,00 zł oraz paliwo wykorzystane do koszenia gminnych terenów zielonych w sołectwie, o łącznej wartości 285,00 zł.


Sołectwo GĘBCZYCE

W ramach środków z funduszu sołeckiego sfinansowano koszty wykonania dokumentacji technicznej budowy oświetlenia drogowego przy drodze gminnej (przy starym placu zabaw), w kwocie 2.000,00 zł.

Utwardzono teren na działce gminnej nr 208 od wjazdu na działkę do wysokości istniejących nasadzeń, za kwotę 5.000,00 zł. Sfinansowano jednokrotne koszenie rowu przy drodze gminnej we wsi za kwotę 1.000,00 zł.

Zakupiono zbiornik na wody opadowe AQUACAN 360 l wraz z zestawem przyłączeniowym i podstawą, który zostanie zamontowany przy wiacie rekreacyjnej w sołectwie. Na ten cel z funduszu sołeckiego wydatkowano 360,00 zł. Z funduszu sołeckiego współfinansowano również zakup sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 1.000,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Nowolesiu”.


Sołectwo GĘBICE

Z funduszu sołeckiego współfinansowano zakup sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 1.000,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Nowolesiu”. W ramach działań mających na celu utrzymanie zieleni na terenach gminnych w sołectwie zakupiono wertykulator spalinowy Stihl RL 540 o wartości 2.000,00 zł, przekazany na wyposażenie sołectwa oraz wykonano prace porządkowe na terenie placu zabaw o wartości 800,00 zł, w ramach których odchwaszczono piasek pod urządzeniami zabawowymi, wywieziono odpady zielone (gałęzie, kęp trawy itp.) zgromadzone na terenie placu zabaw, zamontowano zdemontowaną tablicę z regulaminem placu zabaw, zamontowano zdemontowane kosze na śmieci w ilości 3 szt. oraz ławki w ilości 3 szt. wraz z wyczyszczeniem i zakonserwowaniem elementów drewnianych ławek. Sfinansowano remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej (wymianę części belek drewnianych i uszczelnienie przeciekającego dachu) w kwocie 3.390,00 zł. Zorganizowano również w dniu 08.03.2020 r. spotkanie mieszkańców wsi z okazji Dnia Kobiet, na które wydatkowano łącznie 386,19 zł.


Sołectwo GĘSINIEC

W ramach funduszu sołeckiego sfinansowano część kosztów związanych z wykonaniem parkingu w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gęsiniec, w wysokości 16.000,00 zł.

Pokryto również część wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Gęsiniec-Strzegów droga dojazdowa do gruntów rolnych” w wysokości 12.000,00 zł. Wykonano odwodnienie nawierzchni ul. Akacjowej za kwotę 5.000,00 zł. Na zadania związane z utrzymaniem zieleni wydatkowano łącznie 2.593,50 zł – pokryto częściowe koszty koszenia gminnych terenów zielonych w sołectwie, w tym boiska sportowego. Zakupiono odzież sportową (stroje sportowe oraz dresy) o łącznej wartości 2.000,00 zł, przekazane Ludowemu Klubowi Sportowemu Starter Orzeł Biały Kościół (zadanie wspólne realizowane z Sołectwem Biały Kościół). Zakupiono również 30 toreb na nuty BELTI A5 TN1B Z4 w kolorze czerwonym o łącznej wartości 990,00 zł, przekazane Strzelińskiej Orkiestrze Dętej, oraz stroje z motywem ludowym dla członków scholi „Gęsinieckie Nutki” za kwotę 1.300,00 zł. Zorganizowano również w dniu 06.01.2020 r. Koncert Kolęd w świetlicy wiejskiej oraz spotkanie z okazji Dnia Kobiet w dniu 07.03.2020 r., na które poniesiono wydatki w łącznej kwocie 954,16 zł. Z funduszu sołeckiego pokryto także koszty rocznego utrzymania internetowej tablicy ogłoszeń Sołectwa Gęsiniec w wysokości 350,00 zł.


Sołectwo GŁĘBOKA

W ramach środków z funduszu sołeckiego wykonano i zamontowano na terenie sołectwa cztery tablice kierunkowe z numerami domów. Na ten cel wydatkowano 2.164,80 zł. Na utrzymanie zieleni wydatkowano łącznie 7.058,60 zł – zakupiono kosiarkę spalinową Stihl RM 650 T o wartości 3.000,00 zł, domek narzędziowy posadowiony na terenie przy wiacie rekreacyjnej o wartości 2.940,00 zł oraz sadzonki kwiatów, ziemię oraz nawóz wykorzystany do wykonania nowych nasadzeń w ozdobnych donicach znajdujących się na terenie sołectwa i paliwo do koszenia gminnych terenów zielonych we wsi, o łącznej wartości 1.118,60 zł. W ramach działań mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców i rozwój kulturalny wydatkowano 249,25 zł – zorganizowano w dniu 07.03.2020 r. spotkanie z okazji Dnia Kobiet w wiacie rekreacyjnej.


Sołectwo GĄŚCIĘCICE

Środki z funduszu sołeckiego w całości zostały przeznaczone na doposażenie nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej. Za łączną kwotę 32.477,83 zł zakupiono: meble ze stali nierdzewnej i sprzęt gastronomiczny (kuchenkę gazową, patelnię elektryczną, taboret gazowy, zmywarko-wyparzarkę, okapy i szafę chłodniczą), dwie butle gazowe, tablice emaliowane na budynek z oznaczeniem „Świetlica wiejska” i numeracją budynku oraz gry planszowe dla dzieci w wieku 10+.


Sołectwo GÓRZEC

W ramach środków z funduszu sołeckiego zakupiono drewniany domek narzędziowy o wartości 4.980,00 zł, posadowiony na terenie przy wiacie rekreacyjnej. Wykonano utwardzenie terenu wokół wiaty rekreacyjnej, za kwotę 787,50 zł oraz sfinansowano częściowe koszty związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych w sołectwie, w wysokości 1.000,00 zł. Zakupiono i zamontowano wolnostojącą gablotę ogłoszeniową o wartości 2.000,00 zł. Zakupiono kostkę betonową szarą o grubości 8 cm o łącznej wartości 8.644,10 zł, celem wykorzystania w ramach działań związanych z poprawą infrastruktury drogowej w sołectwie. Zorganizowano spotkanie mieszkańców wsi w związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Sołectwa oraz spotkanie z okazji Dnia Kobiet, na które wydatkowano łącznie 317,25 zł.


Sołectwo KARSZÓW

W ramach środków z funduszu sołeckiego zlecono rekultywację oraz regularne koszenie boiska sportowego – wydatkowano na ten cel łącznie 4.500,00 zł. Zakupiono krawężniki drogowe betonowe o przekroju 15x30x100 cm o łącznej wartości 20.145,00 zł, celem wykorzystania w ramach działań związanych z poprawą infrastruktury drogowej w sołectwie. Zorganizowano spotkanie o charakterze kulturalno-rozrywkowym z okazji Dnia Kobiet, na które wydatkowano łącznie 517,27 zł. Zakupiono również materiały budowlane do wykonania drobnych prac remontowych i konserwatorskich obiektów oraz urządzeń będących własnością Gminy Strzelin, zlokalizowanych na terenie sołectwa, za kwotę 500,00 zł oraz materiały eksploatacyjne do sprzętu do utrzymania zieleni i paliwo do koszenia gminnych terenów zielonych w Sołectwie, za łączną kwotę 397,71 zł.


Sołectwo KARSZÓWEK

W ramach środków z funduszu sołeckiego pokryto część wydatków związanych z remontem drogi gminnej zlokalizowanej na działce 214/2 AM-2 obręb Karszówek, w wysokości 15.500,00 zł oraz pokryto częściowe koszty związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych w sołectwie w wysokości 425,50 zł.


Sołectwo KUROPATNIK

Wykoszono i udrożniono rów przy drodze gminnej zlokalizowanej na działce nr 57 (ul. Stawowa) w Kuropatniku, za kwotę 6.000,00 zł. Wykonano parking przy remizie OSP w Kuropatniku tj. utwardzono betonowymi płytami ażurowymi teren bezpośrednio przy wjeździe do remizy OSP (po lewej stronie) o pow. 30 mkw, za łączną kwotę 4.542,88 zł. Pokryto część wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Remont skrzyżowania ul. Kaczerki w Kuropatniku - etap II”, w wysokości 19.000,00 zł. Zakupiono 2 hełmy bojowe wraz z asortymentem oraz 2 kominiarki strażackie dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuropatniku - w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano na ten cel 3.500,00 zł. Zakupiono perkusonalia w postaci zestawu dzwonków diatonicznych oraz zestawu dzwonków chromatycznych o łącznej wartości 990,00 zł, które zostały przekazane Publicznej Szkole Podstawowej w Kuropatniku, z przeznaczeniem dla chóru szkolnego „Triole”. Zamontowano plandeki PCV w kolorze brązowym (z oknami) w wiacie rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie boiska sportowego w miejscowości Kuropatnik, za kwotę 6.247,00 zł. Zakupiono również nawóz do zasilenia murawy boiska sportowego za kwotę 1.752,84 zł.


Sołectwo LUDÓW POLSKI

Zakupiono i przetransportowano kruszywo o frakcji 0-63 celem wbudowania na drodze gminnej w Ludowie Polskim – łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 6.833,90 zł. Zakupiono materiały budowlane wykorzystane do odnowienia elewacji i poprawy orynnowania budynku gospodarczego, stanowiącego własność Gminy Strzelin, w miejscowości Ludów Polski, za łączną kwotę 2.170,10 zł. Prace remontowe przy wykorzystaniu zakupionych materiałów zostały wykonane przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie. Zakupiono materiały niezbędne do wymiany barier na moście w Ludowie Polskim za kwotę 4.841,40 zł. Na utrzymanie zieleni w Sołectwie wydatkowano kwotę 1.738,85 zł – zakupiono paliwo, części eksploatacyjne, ziemię oraz kwiaty. W ramach działań o charakterze kulturalno-rozrywkowym zorganizowano spotkanie mieszkańców z okazji Dnia Kobiet – wydatkowano na ten cel 828,52 zł.


Sołectwo MIKOSZÓW

W ramach działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa wydatkowano kwotę 456,44 zł – zorganizowano w dniu 28.02.2020 r. spotkanie mieszkańców wsi z okazji Dnia Kobiet.

Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 472,19 zł – zakupiono sadzonki kwiatów, ziemię oraz nawóz, wykorzystane do wykonania nowych nasadzeń w ozdobnych donicach znajdujących się na terenie Sołectwa.


Sołectwo MUCHOWIEC

Z funduszu sołeckiego pokryto część wydatków związanych z III. etapem budowy chodnika w sołectwie, obejmującego wykonanie nawierzchni chodnika w obrębie przystanku w miejscowości Muchowiec, w wysokości 14.700,00 zł. Pokryto również częściowe koszty utrzymania gminnych terenów zielonych w Sołectwie w kwocie 296,00 zł.


Sołectwo NIESZKOWICE

Zakupiono 2 hełmy strażackie bojowe HEROS - TITAN dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszkowicach – w ramach środków z funduszu sołeckiego wydatkowano na ten cel 3.200,00 zł – oraz wymieniono drzwi zewnętrzne w Remizie OSP w Nieszkowicach za kwotę 2.800,00 zł. Zakupiono trzy ławki parkowe OSLO o łącznej wartości 1.197,00 zł oraz dwie lampy solarne Courtyard 6W/16W o łącznej wartości 411,80 zł, celem montażu na terenie zielonym przy świetlicy wiejskiej. Zakupiono również impregnat do drewna oraz akcesoria malarskie, wykorzystane do konserwacji altany drewnianej znajdującej się na terenie przy świetlicy wiejskiej, oraz artykuły techniczne do montażu ścianek PCV, celem zabezpieczenia altany na okres zimowy, za łączną kwotę 203,63 zł. Doposażono świetlicę wiejską w: witrynę chłodniczą WHIRLPOOL ADN230/2 o wartości 2.599,99 zł, dodatkowe kuchenne szafki wiszące o łącznej wartości 1.435,00 zł, oraz garnki, podgrzewacze i patery na ciasto o łącznej wartości 706,90 zł. Zakupiono i zamontowano urządzenie siłowni zewnętrznej na terenie boiska sportowego O wartości 1.168,50 zł. Na działalność o charakterze kulturalno-rozrywkowym wydatkowano kwotę 271,07 zł – zorganizowano w dniu 08.03.2020 r. spotkanie mieszkańców wsi z okazji Dnia Kobiet.


Sołectwo Nowolesie

Z funduszu sołeckiego współfinansowano zakup sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 2.000,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Nowolesiu”. Wykonano remont drogi gminnej zlokalizowanej na działce 159 AM-1 obręb Nowolesie, o wartości 4.788,00 zł oraz wykonano utwardzenie nawierzchni pod przystankiem autobusowym wraz z odprowadzeniem wód opadowych, za kwotę 1.000,00 zł. W ramach utrzymania zieleni zakupiono sadzonki kwiatów, ziemię, paliwo do koszenia gminnych terenów zielonych, olej, żyłkę, nożyce do żywopłotu oraz sekator, o łącznej wartości 1.090,32 zł.

Zakupiono 2. kosze parkowe na śmieci – w ramach środków z funduszu sołeckiego wydatkowano na ten cel 505,53 zł. Doposażono świetlicę wiejską w 3 lampy sufitowe wiszące wraz z żarówkami, 8 obrusów białych plamoodpornych o wym. 120x160 cm oraz 3 karnisze pojedyncze o długości 200 cm do pomieszczenia kuchennego, o łącznej wartości 996,63 zł. Zakupiono i zamontowano na terenie placu zabaw urządzenie siłowe podwójne o funkcji: orbitrek i biegacz, zamontowanych na wspólnym pylonie po obu jego stronach, o wartości 4.059,00 zł. Sfinansowano również częściowe koszty związane z koszeniem boiska sportowego w kwocie 800,00 zł.


Sołectwo pęcz

Zakupiono i zamontowano 2. wiaty przystankowe po uprzednim wykonaniu kompletnych podbudów wiat przystankowych, których elementami składowymi są ławy fundamentowe stanowiące podstawę ich mocowania oraz utwardzenie podłoża kostką brukową pod wiatami. W ramach środków z funduszu sołeckiego, na ten cel wydatkowano łącznie 14.000,00 zł. Zakupiono i zamontowano karuzelę kołową na terenie placu zabaw o wartości 4.347,47 zł. W ramach działań mających na celu utrzymanie zieleni zakupiono: żywotniki zachodnie Smaragd w ilości 68 szt., które zostały posadzone przy boisku sportowym, sadzonki, kwiatów, nawóz, torf, paliwo oraz części do sprzętu będącego na wyposażeniu sołectwa, o łącznej wartości 1.495,21 zł. Zakupiono również lodówkę INDESIT SI6 w kolorze srebrnym do świetlicy wiejskiej – w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano na ten cel 917,00 zł.


Sołectwo piotrowice

Wymieniono stolarkę okienną w świetlicy wiejskiej (7 okien) za kwotę 8.300,00 zł. Zakupiono do świetlicy wiejskiej: kuchenkę elektryczną, kuchenkę mikrofalową, nagrzewnicę elektryczną, drabinę aluminiową, zlewozmywak dwukomorowy, karnisze, firany, zasłony itd. za łączną kwotę 5.119,99 zł. Pokryto częściowe koszty związane z koszeniem boiska sportowego w sołectwie w kwocie 700,00 zł. Zorganizowano również w dniu 07.03.2020 r. w świetlicy wiejskiej spotkanie mieszkańców z okazji Dnia Kobiet, na które wydatkowano łącznie 608,00 zł.


Sołectwo pławna

W ramach utrzymania boiska sportowego zakupiono paliwo wykorzystane do koszenia boiska, o łącznej wartości 499,03 zł. Sfinansowano również część kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji technicznej dla zadania pn.: ,,Budowa zaplecza przy boisku sportowym w Pławnej-PT", w wysokości 2.500,00 zł. Pokryto częściowe wydatki związane z utrzymaniem pozostałych terenów zielonych w sołectwie w kwocie 1.000,00 zł oraz zakupiono materiały budowlane wykorzystane do remontu kapliczki wiejskiej, znajdującej się na działce gminnej, o łącznej wartości 1.000,00 zł. Zakupiono urządzenia dla dzieci na plac zabaw tj. karuzelę, sprężynowca oraz huśtawkę „bocianie gniazdo”. Na ten cel, w ramach funduszu sołeckiego, wydatkowano 11.000,00 zł. Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową po uprzednim wykonaniu kompletnej podbudowy, której elementami składowymi jest ława fundamentowa oraz utwardzenie podłoża kostką brukową pod wiatą, za łączną kwotę 7.500,00 zł.

W ramach działań mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców zorganizowano w dniu 12.02.2020 r. zabawę karnawałową dla dzieci w świetlicy wiejskiej – wydatkowano na ten cel 499,64 zł.

Zakupiono również sprzęt AGD do świetlicy wiejskiej tj. zmywarkę oraz kuchenkę gazowo-elektryczną, o łącznej wartości 3.499,98 zł.


Sołectwo skoroszowice

Wykonano remont chodnika przy drodze gminnej za kwotę 9.000,00 zł oraz zakupiono garaż blaszany drewnopodobny o wartości 3.456,00 zł, posadowiony na terenie placu zabaw.


Sołectwo strzegów

W ramach funduszu sołeckiego współfinansowano zakup sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowolesiu, w ramach zadania wspólnego, realizowanego z innymi sołectwami, w kwocie 300,00 zł.

Zakupiono i zamontowano gablotę ogłoszeniową o wartości 2.066,40 zł. Na doświetlenie zatoczki autobusowej, montaż wiaty przystankowej oraz kosza na śmieci wydatkowano łącznie 7.891,53 zł. W ramach działań mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców i rozwój kulturalny zorganizowano w dniu 18.01.2020 r. zabawę karnawałową dla dzieci z terenu sołectwa. Wydatkowano na ten cel 184,62 zł.


Sołectwo szczawin

W ramach funduszu sołeckiego pokryto część wydatków związanych z realizacją remontu ulicy Kryształowej w Szczawinie, w kwocie 12.000,00 zł. Zakupiono również siatki na bramki do piłki nożnej oraz 25 kompletów strojów sportowych GIVOVA ONE (koszulka, spodenki i getry) o łącznej wartości 1.980,00 zł, które przekazano Klubowi Sportowemu Korona Pecz Szczawin.


Sołectwo szczodrowice

W ramach funduszu sołeckiego współfinansowano zakup sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowolesiu w kwocie 208,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami.

Zakupiono i zamontowano na placu zabaw zestaw wspinaczkowy o wartości 4000,00 zł. Zakupiono domek narzędziowy o wartości 3.650,00 zł posadowiony na terenie sportowo-rekreacyjnym w sołectwie, oraz kostkę betonową szarą o grubości 8 cm o wartości 1.850,00 zł do utwardzenia terenu pod domkiem narzędziowym.

Wykonano i zamontowano tablice kierunkowe z numerami domów na terenie sołectwa za kwotę 2.767,50 zł.

Natomiast na zakup paliwa wykorzystywanego do koszenia terenu boiska sportowego oraz naprawy sprzętu do utrzymania zieleni wydatkowano łącznie 1.991,82 zł.


Sołectwo trześnia

Zakupiono materiały ogrodzeniowe do wykonania ogrodzenia zbiornika wodnego zlokalizowanego na działce 179 tj. panel ocynkowany lakierowany H-1,53m fi4 oczko 50x200 (41 szt.), słup ocynkowany lakierowany 40x60x1,5 200cm (41 szt.), obejma lakierowana 40x60: pośrednia (123 szt.) i narożna (30 szt.), furtka ocynkowana lakierowana z wypełnieniem z panela H-1,5m szer.1m z kompletem zawiasowo-zamkowym i słupami 60x60x2mm 230cm (2 szt.), brama dwuskrzydłowa ocynkowana lakierowana z wypełnieniem z panela H-1,5m szer.4,5m z kompletem zawiasowo-zamkowym i słupami 100x100x3mm 230cm (1 szt.), o łącznej wartości 7.993,35 zł. Opracowano dokumentację techniczną dla zadania pn.: "Remont i rozbudowa altany wiejskiej na placu zabaw w miejscowości Trześnia"- na ten cel wydatkowano 3.600,00 zł. W ramach działań mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców oraz rozwój kulturalny zorganizowano w świetlicy wiejskiej spotkanie noworoczne mieszkańców wsi oraz spotkanie z okazji Dnia Kobiet, na które wydatkowano łącznie 554,88 zł.


Sołectwo warkocz

Zakupiono kostkę betonową szarą o gr 8 cm o łącznej wartości 9.770,38 zł, celem wykorzystania w ramach działań mających na celu poprawę infrastruktury drogowej w sołectwie. Pokryto część wydatków związanych z utrzymaniem gminnych terenów zielonych w sołectwie, w kwocie 1.000,00 zł. Wykonano również konserwację oraz bieżące naprawy wiaty rekreacyjnej o łącznej wartości 5.601,00 zł.


Sołectwo wąwolnica

Zakupiono impregnat do drewna oraz akcesoria malarskie niezbędne do zabezpieczenia drewnianej altany oraz domku narzędziowego, znajdujących się na terenie przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw, o łącznej wartości 863,04 zł. Zakupiono żywotniki zachodnie Smaragd w ilości 53 szt., które zostały posadzone na terenie przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw oraz korę sosnową do obsypania wykonanych nasadzeń. Łącznie na ten cel wydatkowano 1.089,00 zł. Zakupiono i zamontowano na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej ławkę metalową LUX o wartości 1.000,00 zł. Zakupiono szafkę wiszącą ze stali nierdzewnej o wymiarach 1300x400x600 mm z drzwiami otwieranymi na boki, do aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej, za kwotę 1.150,00 zł. Zamontowano dwie lampy halogenowe z czujnikiem ruchu przy altanie drewnianej oraz WC, za kwotę 1.000,00 zł. Zakupiono i zamontowano urządzenie siłowe – orbitrek zamontowany na pylonie o wartości 2.969,24 zł, na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej.


Sołectwo żelaźnik

W ramach utrzymania gminnych terenów zielonych wydatkowano łącznie 2.093,67 zł. Na poprawę stanu technicznego i estetycznego ogrodzenia cmentarza komunalnego w miejscowości Żeleźnik tj. oczyszczenie i odmalowanie metalowej bramy wjazdowej na cmentarz, krzyża oraz ogrodzenia metalowego siatkowego na długości 200 mb, wydatkowano 8.000,00 zł.FUNDUSZ osiedlowyŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ
funduszU osiedlowego w 2020 r.:

150 000

0%

do roku 2019

Wydatki zrealizowane w ramach
funduszu osiedlowego w 2020 r.:

137 984

-9,54%

do roku 2019


WYKONANIE FUNDUSZU osiedlowego W 2020 R.

OSIEDLE NA SKARPIE

Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową przy ul. Piłsudskiego w Strzelinie, na którą wydano 7.000,00 zł. Utwardzono teren pod siłownię zewnętrzną oraz zakupiono 2 urządzenia do siłowni zewnętrznej. Na zadania związane z przygotowaniem terenu siłowni zewnętrznej wydatkowano 14.000,00 zł. Zakupiono kamerę monitorującą boisko sportowe, której finansowanie nastąpiło w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja istniejącego systemu monitoringu - etap III".


OSIEDLE PIASTOWSKIE

Zadania zrealizowane przez Osiedle Piastowskie dotyczyły przede wszystkim obszaru rekreacji. Zakupiono i zamontowano 6 urządzeń siłowni zewnętrznej oraz zamontowano elementy siłowni zewnętrznej za placem zabaw przy ul. Grota Roweckiego. Na ten cel wydatkowano łącznie 17.093,31 zł, Doposażono plac zabaw przy ul. Łokietka i wykonano nasadzenia. Na ten cel wydatkowano 6.314,54 zł.


OSIEDLE POŁUDNIOWE

Doposażono w sprzęt plac zabaw przy ul. Wojska Polskiego, Kościuszki i Rybna. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 14.922,34 zł. Dodatkowo dokonano przebudowy oświetlenia wewnątrzosiedlowego. Zadanie kosztowało 9.840,00 zł a część środków została przeniesiona jako wydatki niewygasające na 2021 rok.


OSIEDLE STARE MIASTO

Zakupiono i zamontowano ławki oraz kosze na śmieci na terenie osiedla Stare Miasto, co kosztowało 4.028,25 zł. Podjęto działania mające na celu zagospodarowanie działki nr 36/43 AM16 oraz 38/5 AM 16. Zadanie kosztowało 14.941,62 zł a część środków została przeniesiona jako wydatki niewygasające na 2021 rok.OSIEDLE WSCHODNIE

Wybudowano oświetlenie uliczne przy drogach ul. Żeromskiego, ul. Zapolskiej, ul. Nałkowskiej, ul. Kochanowskiego i ul. Łozińskiego, na co wydatkowano 20.000,00 zł. Dokonano zakupu i wymiany zniszczonych koszy na śmieci przy drogach na Osiedlu Wschodnim za łączną kwotę 4.984,00 zł,OSIEDLE ZACHODNIE

Wykonano odwodnienie na ul. Sienkiewicza, co pochłonęło niemal 100% środków w ramach funduszu osiedlowego, czyli kwotę 24.859,53 zł.