KOMUNIKACJA Z URZĘDEM


Strona internetowa Gminy Strzelin to miejsce, w którym zarówno mieszkańcy, przedsiębiorcy jak i lokalni działacze znajdą szereg ważnych informacji i aktualności. W 2020 r. na stronie internetowej Gminy Strzelin zamieszczano aktualności i komunikaty oraz liczne zaproszenia na wydarzenia organizowane przez gminę, sołectwa i osiedla oraz organizacje pozarządowe.


Na stronie internetowej Gminy funkcjonował e-urząd, a także inne podstrony dedykowane poszczególnym inicjatywom np. projektom realizowanym z dofinansowaniem zewnętrznym.


Dodatkowo Gmina prowadziła 2 gminne profile w serwisie społecznościowym Facebook:


Na profilach FB zamieszczano materiały informacyjne poświęcone działalności samorządu oraz jego jednostek organizacyjnych (m.in. szkół, gminnych spółek itp.), jak i treści promocyjne np. fotorelacje z wydarzeń czy materiały filmowe. Gminne profile serwisu społecznościowego Facebook to dla wielu mieszkańców bardzo ważne i podstawowe źródło informacji o bieżącej pracy, wydarzeniach oraz planach gminnego samorządu i jednostek organizacyjnych. Informacje publikowane tam, trafiają do tysięcy mieszkańców miasta i gminy Strzelin oraz wielu innych internautów. Dodatkowo facebook służy jako platforma służąca wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami a urzędem.

Strona internetowa gminy Strzelin na monitorze komputera

W 2020 r. wydano 12 numerów Samorządowego Informatora Gminy Strzelin "Nowiny Strzelińskie", za pośrednictwem którego przekazywano najważniejsze informacje dotyczące działalności Burmistrza, Rady Miejskiej oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy Strzelin, a także przedstawiano realizowane przez mieszkańców inicjatywy i projekty.

Strzelińskie Noniwy - okładka nr 10/2020
Strzelińskie Nowiny - okładka nr 11/2020
Strzelińskie Nowiny - okładka nr 12/2020Aplikacja Blisko Gminy Strzelin


W 2020 r. mieszkańcy korzystali z bezpłatnego systemu informacji dla mieszkańców za pośrednictwem aplikacji BLISKO lub systemu wiadomości SMS. Aplikacja umożliwiła mieszkańcom korzystanie z modułu gospodarki odpadami, który przypomina użytkownikom o terminie odbioru odpadów, a także pomaga w prawidłowej segregacji odpadów.