Jednostki organizacyjne i spółki gminne


wydatki na administrację
publiczną w 2020 r.

10 073 989

+13,24%

do roku 2019urząd Gminy Miasta i gminy w StrzelinieDokumenty regulujące pracę Gminy i Urzędu


Statut gminy Strzelin

Statut przyjęty uchwałą Nr LI/714/18 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 16 października 2018 r.

W 2020 r. Rada Miejska nie dokonywała zmian w treści Statutu Gminy Strzelin.

regulamin organizacyjny urzędu miasta i Gminy

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Strzelin przyjęty zarządzeniem Nr 261/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 21 grudnia 2020 r.

regulamin pracy w Urzędzie miasta i Gminy

Regulamin Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy przyjęty zarządzeniem Nr 292/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 14 grudnia 2017 r. z późn. zm.

W 2020 r. dwukrotnie dokonano zmian w treści Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy:

  • zarządzeniem Nr 165/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie;

  • zarządzeniem Nr 248/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie.


zatrudnienie w urzędzie miasta i gminy w Strzelinie w 2020 r.

W 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie zatrudniano 90 pracowników, z czego 92% pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do stanu na koniec 2019 r. zatrudnienie zmniejszyło się o jednego pracownika. Główną przyczyną zwolnień było rozwiązanie współpracy na mocy porozumienia stron.

działalność Urzędu miasta i Gminy w Strzelinie w 2020 r.

Zasadnicza część pracy obejmuje załatwianie i rozstrzyganie wszelkich spraw wpływających do Urzędu. W roku 2020 wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy Strzelin ogółem 23.655 różnego rodzaju korespondencji, co daje w przeliczeniu na 255 dni roboczych w roku 2020, średnio 93 sprawy na 1 roboczy dzień. Powyższe wskazuje, że pomimo sytuacji związanej z pandemią COVID-19 i częściowym zamknięciem się urzędów na bezpośrednią obsługę mieszkańców, ilość wniesionych spraw wcale nie spowodowała mniejszej pracy wykonanej przez Burmistrza i pracowników.


W 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie obsłużonych zostało łącznie 637 wniosków CEIDG-1. Zarejestrowanych zostało 107 nowych przedsiębiorców, natomiast zmiany w rejestrze CEIDG dokonały 343 osoby. Swą działalność zawiesiło 88 jednostek gospodarczych, dodatkowo 59 przedsiębiorców zadecydowało o zamknięciu swojej firmy.Jednostki organizacyjne gminyprzedszkole miejskie


Strzelin ul. Przedszkolna 1A


Dyrektor: Agata Gieża

Zatrudnienie w 2020 r.: 81 pracowników

Publiczna szkoła podstawowa nr 3


Strzelin pl. 1 Maja 10


Dyrektor: Teresa Okołotowicz

Zatrudnienie w 2020 r.: 46 pracowników


Publiczna szkoła podstawowa nr 4


Strzelin ul. Sienkiewicza 41


Dyrektor: Alicja Porada

Zatrudnienie w 2020 r.: 68 pracowników

Publiczna szkoła podstawowa nr 5


Strzelin ul. Brzegowa 67


Dyrektor: Grażyna Ziółkowska

Zatrudnienie w 2020 r.: 72 pracowników


Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele


Biały Kościół ul. Kamienna 18


Dyrektor: Halina Drozdalska

Zatrudnienie w 2020 r.: 32 pracowników

Publiczna szkoła podstawowa w kuropatniku


Kuropatnik ul. Szkolna 1


Dyrektor: Katarzyna Bielak

Zatrudnienie w 2020 r.: 32 pracowników


Zespół oświaty gminnej


Strzelin ul. Ząbkowicka 11a


Dyrektor: Agata Bartulica

Zatrudnienie w 2020 r.: 13 pracowników

Gminny ośrodek pomocy społecznej


Strzelin ul. Kamienna 1


Kierownik: Magdalena Madejczyk

Zatrudnienie w 2020 r.: 43 pracowników


Miejska i gminna biblioteka publiczna im. ks. Jana Twardowskiego


Strzelin ul. Grahama Bella 3a


Dyrektor: Tomasz Duszyński

Zatrudnienie w 2020 r.: 10 pracowników

Strzeliński ośrodek kultury


Strzelin ul. Mickiewicza 2


Dyrektor: Dariusz Stępień

Zatrudnienie w 2020 r.: 14 pracowników


Centrum usług komunalnych i technicznych


Strzelin ul. Mickiewicza 8


Dyrektor: Radosław Kotlewicz

Zatrudnienie w 2020 r.: 48 pracowników

Publiczny zakład lecznictwa ambulatoryjnego


Strzelin ul. Mickiewicza 20


Dyrektor: Norbert Raba

Zatrudnienie w 2020 r.: 41 pracownikówSpółki gminneStrzeliński ratusz sp. z o.o.


Strzelin ul. Ząbkowicka 11


Prezes: Zdzisław Rataj

Zatrudnienie w 2020 r.: 0 pracowników

Zakład wodociągów i kanalizacji sp. z o.o.


Strzelin ul. Brzegowa 69a


Prezes: Stanisław Klimaszewski

Zatrudnienie w 2020 r.: 62 pracowników


Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne Sp. z o.o.


Strzelin ul. Okulickiego 10


Prezes: Tomasz Charowski

Zatrudnienie w 2020 r.: 35 pracowników