Promocja Gminy Strzelin


W 2020 roku przeprowadzono szereg działań i przedsięwzięć promujących Gminę Strzelin. Niestety, na ich ograniczenie i mniejszą niż zazwyczaj liczbę, mocno wpłynęła pandemia i związane z nią obostrzenia.


Gminę oraz jej turystyczne walory promowano np. podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych, które w lutym 2020 r. odbyły się na Stadionie Wrocław. W przygotowaniu gminnego stoiska uczestniczył urząd oraz Strzeliński Ośrodek Kultury i Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne.


W kolejnych miesiącach, ze względu na pandemiczne ograniczenia, samorząd promowano głównie za pośrednictwem publikacji w regionalnych i ogólnopolskich mediach drukowanych i internetowych. W ramach działalności promocyjnej dofinansowywano również konkursy organizowane, współorganizowane przez gminę, lub objęte patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin, a także wspierano udział sportowców reprezentujących gminę Strzelin w ogólnopolskich i międzynarodowych wydarzeniach sportowych. Z uwagi na pandemię takich działań i wydarzeń było jednak mniej niż w latach ubiegłych.


W 2020 r. gmina zorganizowała pierwszą edycję konkursu „Najlepsza praca dyplomowa o gminie Strzelin. Pierwsze miejsce i finansową nagrodę komisja konkursowa przyznała za pracę pt. „Hotel SPA Browarium. Adaptacja i rozbudowa Starego Browaru w Strzelinie (na cele usługowo-hotelowe wraz z piwnym SPA)”. II miejsce przyznano za pracę pt. „Osadnictwo w Strzelinie w latach 1945-1947” , a III miejsce zajęła praca dyplomowa pt. „Projekt utworzenia ścieżki rowerowej trasą nieczynnej linii kolejowej Strzelin- Przeworno”.


Główny ciężar promocji był w 2020 r. skierowany na działania promujące największe turystyczne atuty gminy Strzelin tj. Ośrodka Wypoczynkowego Nad Stawami w Białym Kościele, tras rowerowych (m.in. singletracków) oraz geoatrakcji ziemi strzelińskieh. Działania promocyjne obejmowały także aktualizację i promocję bazy terenów mieszkaniowych, promocję programu Strzelińska Rodzina Trzy Plus.
Publikacje promocyjneW 2020 roku przygotowano liczne publikacje promocyjne, które były zamieszczone m.in. w lokalnych, regionalnych oraz ogólnopolskich wydawnictwach (m.in. w branżowych wydawnictwach wydawanych na wydarzenia turystyczne). Wspólnie z TVP Wrocław zrealizowano program promujący naszą gminę pt. „Teraz Wieś”. Wykonano też mapy promujące walory gminy Strzelin oraz wydano album przyrodniczo-krajobrazowy rejonu Wzgórz Strzelińskich. Ta ostatnia publikacja została zrealizowana w ramach partnerskiej współpracy gminy Strzelin nawiązanej z Nadleśnictwem Henryków, powiatem strzelińskim, gminą Ziębice i gminą Przeworno.


Projekt obejmował kompleksowe opracowanie i wydanie w nakładzie 1500 egzemplarzy cennego pod względem edukacyjnym i promocyjnym wydawnictwa, które wypełniło lukę na rynku wydawniczym. Treść albumu w atrakcyjny i przystępny dla szerokiego grona odbiorców sposób prezentuje walory przyrodniczo – krajobrazowe, najważniejsze miejsca i atrakcje Wzgórz Strzelińskich. Publikacja zawiera profesjonalny materiał zdjęciowy, tłumaczenie tekstu polskiego na język angielski oraz opracowanie kartograficzne obszaru Wzgórz Strzelińskich. Na wydanie albumu gmina Strzelin (lider projektu) pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.Materiały promocyjneW 2020 roku przygotowano i rozkolportowano liczne materiały promocyjne (m.in. torby ekologiczne. Wykonano m.in. kalendarze ścienne, promocyjne banery oraz ochronne maseczki z logo, widokówki itp. Zakupiono również publikację promującą historię miasta – książkę „Ulice dawnego Strzelina”.