REALIZACJa UCHWAŁ RADY Miejskiej


obszary UCHWAŁ RADY Miejskiej
W 2020 roku Rada Miejska w Strzelinie podjęła 166 uchwał. Najwięcej uchwał zrealizowano z zakresu zarządzania nieruchomościami. Uchwały dotyczyły wyrażania zgody na dzierżawę, sprzedaż bądź nabycie gminnych nieruchomości gruntowych.


Drugim, z najczęściej poruszanych na sesjach Rady obszarów, były sprawy finansowe. Uchwały dotyczyły przede wszystkim dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej.


Znaczna część uchwał poruszała także kwestie gospodarki przestrzennej oraz sprawy organizacyjne i ustrojowe.


podsumowanie realizacji UCHWAŁ RADY Miejskiej