WSPÓŁPRACA W ZWIĄZKACH I STOWARZYSZENIACH


Członkostwo w związkach i stowarzyszeniachGmina Strzelin jest członkiem niżej wskazanych związków i stowarzyszeń:

  • Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu

  • Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Strzelinie

  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik z siedzibą w Strzelinie

  • Stowarzyszenie Geopark Przedgórze Sudeckie z siedzibą w Piławie Górnej

  • Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej z siedzibą we Wrocławiu

  • Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis z siedzibą w Kłodzku

  • Stowarzyszenie "Rzeczpospolita Samorządna” z siedzibą w Ścinawie


Do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna” Gmina Strzelin przystąpiła w roku 2020 zgodnie z uchwałą nr XXV/349/20 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 października 2020 r. Głównym powodem przemawiającym za przystąpieniem Gminy Strzelin do Stowarzyszenia, była możliwość aktywnego udziału Gminy w realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego projekcie - Dolnośląska Polityka Rowerowa, poprzez dołączenie do innych samorządów realizujących projekt pn. Dolnośląska Autostrada Rowerowa.Inny instrument terytorialny subregionu wrocławskiegoW czerwcu 2020 r. w Strzelińskim Ośrodku Kultury włodarze 26 jednostek samorządu terytorialnego z Dolnego Śląska podpisali porozumienie o współpracy. Przedstawiciele samorządów, którzy nie dotarli do SOK-u na oficjalne podpisanie deklaracji, sygnowali ten dokument w budynku strzelińskiego magistratu.


Liderem całego przedsięwzięcia jest Gmina Strzelin, a celem jest uzyskanie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach wyznaczających tempo rozwoju gospodarczego i społecznego.


29 października 2020 r. odbyło się posiedzenie przedstawicieli gmin wchodzących w skład Innego Instrumentu Terytorialnego „Subregionu Wrocławskiego” (IIT SW), na którym pozytywnie zaopiniowano bardzo ważny dokument - Zarys Planu Działań. Opracowanie tego dokumentu stanowi kolejny etap przygotowań Gminy Strzelin, działającej w grupie 25 innych samorządów, do nowego okresu programowania Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Dokument ten będzie podstawą do pozyskiwania przez Gminę Strzelin środków unijnych na inwestycje oraz dalszy rozwój gospodarczy.


Podpisanie deklaracji współpracy Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego
Podpisanie deklaracji współpracy Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego