OCENA OGÓLNAKRÓTKA OCENA GMINY

Gmina Strzelin porównywana jest do 170 gmin miejsko-wiejskich o umiarkowanej funkcji rolniczej. Do grupy porównawczej Gminy Strzelin należą m.in. Gmina Bardo, Kamieniec Ząbkowicki, Lubawka, Środa Śląska oraz Ziębice. Ocena stanu Gminy na tyle jednostek o podobnej charakterystyce może zostać określona jako dobra, bowiem we wszystkich analizowanych obszarach sytuacja Gminy w 2020 r. nie była niesprzyjająca, a w połowie obszarów sytuacja Gminy została sklasyfikowana jako sprzyjająca bądź bardzo sprzyjająca. Oznacza to, że działania podjęte przez władze Gminy w 2020 r. przełożyły się na realną poprawę i wysoką jakość życia mieszkańców. Jako filar działalności Gminy Strzelin w 2020 r. wskazać należy:

  • wysoki poziom i standard nauczania, a zatem edukację dzięki dobrej organizacji i jakości kształcenia;

  • gospodarkę, która wraz z aktywnymi mieszkańcami stanowi podłoże i gwarantuje stabilny rozwój Gminy
    w pozostałych obszarach.