ocena ogólna - BUDŻETKRÓTKA OCENA GMINY

Większość wskaźników z obszaru budżetowego Gminy Strzelin znajduje się w sytuacji opisanej jako przeciętna. Jednak z roku na rok wartości w poszczególnych zmiennych finansowych ulegały poprawie. Dochody ogółem na mieszkańca wzrosły z poziomu 4.476 zł w 2018 roku do 5.282 zł w roku 2020 (wartość liczona jako średnia z 3 lat). Dochody podatkowe na mieszkańca wzrosły z 1.912 zł do 2.138 zł w analogicznych okresach. Podobny wzrost dotyczy wydatków bieżących na mieszkańca, które z 3.812 zł w roku 2018 wzrosły do 4.580 zł w roku 2020. Zmalały za to wydatki na obsługę długu w przeliczeniu na milion zadłużenia o ponad 3.500 zł w roku 2020 w stosunku do roku 2018. To pozwoliło na określenie kosztów obsługi zadłużenia jako wskaźnika sprzyjającego.

Z analizy wynika, że średnia wysokość nadwyżki operacyjnej, kalkulowana w oparciu o wykonanie budżetów z 3 poprzednich lat, wynosi ponad 6%. Przyjmuje się, że jednostka o stabilnej i bezpiecznej sytuacji finansowej powinna generować nadwyżkę operacyjną na poziomie 5-8% dochodów. Inaczej sprawa wygląda w przypadku zadłużenia długoterminowego, gdzie od lat Gmina Strzelin w porównaniu do 170 gmin miejsko-wiejskich ma jeden z najwyższych wskaźników. W analizowanym okresie zadłużenie długoterminowe w przeliczeniu na mieszkańca wyniosło 2.660 zł i wzrosło o ponad 350 zł w stosunku do poprzedniego okresu.Wskaźniki w obszarze BUDŻET