ocena ogólna - EDUKACJAKRÓTKA OCENA GMINY

Strzelińska oświata może pochwalić się wysokim poziomem i standardem nauczania. Wyrazem tego jest fakt, że żaden ze wskaźników nie wskazuje na sytuacje niesprzyjającą Gminy względem gmin należących do grupy porównawczej. Kolejnym potwierdzeniem tej tezy jest bardzo sprzyjająca sytuacja w przypadku wskaźnika liczby uczniów na etat nauczycielski. Gminę charakteryzuje również wysoki wskaźnik skolaryzacji przedszkolnej wynoszący ponad 97%, co świadczy o atrakcyjności oferty edukacyjnej kierowanej do najmłodszych mieszkańców.. Na podobnym poziomie kształtuje się współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych. W zakresie finansowania oświaty wskazać należy na wzrost wydatków bieżących, które wynoszą 17.750 zł na ucznia i są wyższe o prawie 1.500 zł w stosunku do poprzedniego okresu.Wskaźniki w obszarze EDUKACJA