ocena ogólna - GOSPODARKA
KRÓTKA OCENA GMINY

Analiza aktywności gospodarczej Gminy Strzelin na tle gmin o podobnych parametrach wskazuje, że pod względem wielu analizowanych parametrów Gmina Strzelin jest w sytuacji sprzyjającej bądź bardzo sprzyjającej. Gmina Strzelin jest w 100% pokryta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na wysokim poziomie kształtują się też uzyskiwane wpływy z tytułu PIT i CIT. Warto podkreślić, że w stosunku do roku poprzedniego uległa poprawie sytuacja Gminy pod względem poziomu bezrobocia i bezrobocia długotrwałego, lecz nadal wskaźniki te znajdują się w niesprzyjającej sytuacji. Gmina Strzelin ma dobrą sytuację biorąc pod uwagę strukturę własnościową przedsiębiorstw oraz aktywność gospodarczą mieszkańców.Wskaźniki w obszarze GOSPODARKA